اتحاديه همبستگي فرانسه (FSU) در پيشنهادي به اتحاديههاي همپيمان خود، خواستار برگزاري اعتصاب عمومي در بخش آموزش در ماه سپتامبر آينده همزمان با بازگشايي مدارس در اين كشور شد.

به گزارش فارس به نقل از روزنامه فرانسوی " چلنج "، فدراسیون آموزش فرانسه در بیانیه‌ای در این خصوص اعلام کرد: «ما قصد داریم اعتصاب و تظاهرات ملی را در در ماه سپتامبر آینده در بخش آموزش فرانسه برگزار کنیم و به این ترتیب اعتراض خود را به شرایط بد و نامناسب تحصیل در فرانسه اعلام کنیم.»

فدراسيون فوق طي اين بيانيه افزود: شرايط تحصيل براي دانشآموزان و آموزش براي معلمان امروز ديگر غير قابل تحمل و نابرابر است و در سال آينده تحصيلي وضع از اين هم بدتر خواهد شد.