وهابیون عربستان شبکه های خبری ایران را به دامن زدن به اعتراضات زنان عربستانی در راستای احقاق حقوق خود متهم کردند.

به گزارش سرویس زنان جهان؛ در پی تعیین روزی برای اعتراض به ممنوعیت رانندگی زنان در عربستان که سالهاست موضوع مورد مطالبه زنان عربستانی بوده است، برخی از چهره های سرشناس و افراطی وهابی، شیعیان و شبکه العالم را در این خصوص متهم کرده اند.

ناصر بن سلیمان العمر دبیرکل بنیاد مسلمانان عربستان سعودی که از چهره های سرشناس و افراطی وهابیت بشمار می رود درباره مسائل اخیر عربستان سعودی و اعتراض زنان به ممنوعیت رانندگی، مدعی شد: تمام تلاش مسلمانان برای دسترسی به منابع نفتی کشورمان است و نه چیز دیگری و همگی شاهد آن هستید که شبکه های ماهواره ای شیعی چگونه فتنه گری می کنند و اخبار دروغ را درباره منطقه منتشر می کنند مانند " شبکه العالم " و چند شبکه دیگر و متاسفانه منافقین داخلی که اغلب لیبرالها و لائیکها می باشند نیز دستشان را در دست دشمنان شیعه گذاشته اند.

همچنین بر اساس مطلب مندرج در پایگاه اطلاع رسانی سبق وابسته به عربستان، شیخ محمد بن صالح المنجد روحانی عربستانی طی بیانیه ای، پس از حمد و ثنای الهی به خاطر اینکه زنان را از رانندگی معاف داشته است بر اساس فتاوای بزرگان دین تاکید کرده است و می گوید: رانندگی برای زنان در شرایط اضطراری یا برای فرار و نجات جان خود در صورتی که چاره ای نباشد و یا در مزرعه یا فضایی که نامحرم نباشد جایز است.

وی اضافه می کند " شبکه العالم " به هدف ایجاد بی ثباتی و ناامنی و نشانه رفتن دیانت مردم عربستان موضوع رانندگی زنان در عربستان و نافرمانی آنها را مطرح کرده است.

در همین زمینه پایگاه اینترنتی المسلم وابسته به وهابیون عربستان نیز موضوع رانندگی زنان را مسئله ای مرتبط با تشیع و آن را تحریکی از سوی " شبکه العالم " بشمار آورده است و می گوید تعیین تاریخی برای روز اعتراض به رانندگی زنان از سوی این شبکه به هدف ایجاد بی نظمی و برهم زدن آرامش عمومی به عنوان رانندگی زنان انجام شده تا شیعیان بتوانند از این فرصت برای اعمال فشار به حکومت و طرح مطالبات خود استفاده نماید.

گفتنی است دامن زدن به اعتراض به ممنوعیت راننده گی زنان در عربستان از طریق فیس بوک و به ویژه در فضای مجازی در شرایطی که بدیهی ترین حقوق زنان عربستان محترم شمرده نمی شود موضوعی بود که از سوی رسانه ها مورد انتقاد قرار گرفته بود و آن را تاکتیکی برای منحرف کردن اذهان عمومی از جنایات آل سعود مطرح کردند.