منابع خبری گزارش دادند که سیا ادعا می کند عکس زیر مربوط به لحظه اندختن جسد بن لادن به دریا است