به گزارش خبرگزاري فرانسه، اين پزشکان که به تازگي از زندان آزاد شدهاند و از بازداشت مجدد بيم دارند گفتند، پس از پذيرش امضاي اقرارنامههايي که پس از چند روز شکنجه وحشيانه تحمل کردند، آزاد شدهاند.

آن‌ها همچنین مجبور شدند تا چندین تعهدنامه از جمله تعهد مبنی بر این که در اعتراض‌ها شرکت نکرده و با رسانه‌ها مصاحبه نکنند، امضا کنند.

اگرچه منابع بیمارستانی معمولا در درگیری‌ها به خاطر ماهیت حرفه‌شان از مصونیت برخورداند، اما نیروهای امنیتی بحرینی شماری از پزشکان و پرستاران را در ادامه سرکوب اعتراض‌های ضد دولتی بازداشت کرده‌اند. مقامات امنیتی بحرین آن‌ها را به سوء استفاده از شغل خود و کمک به کسانی که قصد سرنگونی سلطنت را داشتند، متهم می‌کنند.

کارکنان بیمارستان سلمانیه در شهر منامه نیز به دروغ گویی و اغراق درباره شرایط کنونی بحرین در مصاحبه با شبکه‌های ماهواره‌ای، با هدف تخریب چهره این کشور در سطح بین‌المللی متهم شده‌اند.

یکی از پزشکان زن گفت، بازجویان به وی گفته‌اند، " به تو پیشنهاد می‌کنیم، هر چیزی که می‌خواهیم بگویی، یا به میل خود می‌گویی و یا مانند خر تو را می‌زنیم و شکنجه می‌کنیم، تا اقرار کنی. "

یک پزشک زن دیگر که بیش از بیست روز را در بازداشت به سر برده است گفت، پس از آن که از امضای اقرارنامه درباره کشتن دو تن امتناع کرد، به شدت مورد ضرب و جرح قرار گرفت. بازجویان وی را به تلاش برای اغراق در جراحت معترضان، حین مصاحبه با شبکه‌های تلویزیونی متهم کرده‌اند. ‌

مقامات منامه مدعی هستند که این معترضان تنها در حالی که زخم‌هایی سطحی داشتند، به این بیمارستان آورده شده بودند.

این پزشک با اشاره به این که مجبور بود با چشمانی بسته در اتاق بازجویی بایستد، گفت: " نمی‌توانستم بگویم که سیلی بازجوکنندگان به کدام طرف صورتم اصابت خواهد کرد. "

وی ادعا کرد که بازجوها دائما وی را " زن فاسد " خطاب می‌کردند.

پزشکی دیگر گفت، وی را مجبور به ادای شهادت علیه شماری از پزشکان مرد کرده‌اند. بازجوها این پزشکان مرد را به بسیج کادر پزشکی برای پیوستن به معترضان ضد رژیم متهم کردند.

وی گفت، بازجویان همچنین به وی دستور دادند تا بگوید، تنها به کسانی که به دنبال سرنگونی رژیم بودند، خدمات پزشکی ارائه می‌کرده است.

مقامات بحرینی همچنین شماری از کارکنان پزشکی را به " ربودن واحدهای خون برای ریختن روی زخمیان " به منظور اغراق در جراحت آن‌ها در تصاویر تلویزیونی متهم کردند.

این پزشکان که از ماه مارس تاکنون حقوقی دریافت نکرده‌اند، پس از آزادی از ترک بحرین منع و از شغل خود معلق شده‌اند.

پزشکان زن آزاد شده همچنین درباره سرنوشت پزشکان مرد و شرایط رولا الصفر رئیس بخش پرستاری بیمارستان سلمانیه که هنوز در بازداشت به سر می‌برد، ابراز نگرانی کردند.

یکی از پزشکان گفت: " اگر با زنان این گونه خشن برخورد شود، شرایط مردان در بازداشت گاه‌ها چگونه است! "

عفو بین‌الملل و دیده‌بان حقوق بشر به شدت رژیم بحرین را به خاطر سرکوب وحشیانه غیرنظامیان، پزشکان، پرستاران، وکیلان و خبرنگارانی که از معترضان حمایت کرده‌اند، مورد انتقاد قرار داده‌اند.