جرج ترون وزیر مشاور خدمات عمومی فرانسه که متهم به رسوایی اخلاقی شده است ؛ مجبور به کناره گیری از سمت خود شد .
به گزارش دیپلماسی ایرانی دو تن از کارکنان سابق شهرداری دراوی در منطقه اسون؛ جنوب پاریس؛ ترون را به فساد اخلاقی و تجاوز متهم و از او شکایت کرده اند.
ترون هم اینک همچنان مسوولیت شهرداری منطقه دراوی در پاریس را برعهده دارد.
کناره گیری وزیر مشاور خدمات عمومی فرانسه در حالی است که دومینیک استراوس کان رییس فرانسوی و مستعفی صندوق بین المللی پول نیز دو هفته پیش به اتهام تلاش برای تجاوز به یک پیشخدمت هتل در آمریکا بازداشت و در نهایت مجبور به کناره گیری از سمتش شد.
رسوایی اخلاقی این دو چهره سیاسی فرانسه در حالی است که دومینیک دو ویلپن نخست وزیر و وزیر امورخارجه پیشین فرانسه نیز هفته گذشته به جرم رشوه خواری از سوی دادگاه فرانسه به ۱۵ ماه زندان تعلیقی محکوم شد .