به گزارش افکارنیوز، سبلیوس از تصمیم خود برای استعفا از مقام وزارت بهداشت در اعتراض به برنامه اصلاحاتی اوباما خبر داد.

قرار است ˈسلیویا متیوس بورویلˈ مدیر دفتر مدیریت و بودجه جانشین سبلیوس شود.

ˈکاتلین سبلیوسˈ بالاخره بعد از چند ماه فشار افکار عمومی به دلیل مشکلات ثبت نام در طرح خدمات درمانی، از سمت خود کناره گیری کرد.

روزنامه ˈنیویورک تایمزˈ چاپ آمریکا هم ضمن تایید این خبر نوشت: ˈکاتلین سبلیوسˈ وزیر بهداشت آمریکا امروز از تصمیم خود برای کناره گیری از این سمت خبر داد.

این تصمیم یک هفته پس از پایان مهلت ثبت نام برای عضویت در طرح خدمات درمانی موسوم به ˈاوباما کرˈ است مشکلات گسترده سایت ثبت نام در ماه های اخیر انتقادات زیادی را متوجه سبلیوس و دولت ˈباراک اوباماˈ کرده بود.

بنا بر اعلام مقامات آمریکایی، اوباما استعفای سبلیوس را پذیرفته و قرار است امروز ˈسلویا متیوسˈ مدیر دفتر مدیریت و بودجه را به عنوان نامزد تصدی وزارت بهداشت معرفی کند.