به گزارشافکارنیوز،روزنامه هیل، " جرج بوش " پدر روز دوشنبه در ای‌میلی طرفداران حزبش را به کمک به وی در راستای حمایت از جمهوری‌خواهان فراخواند.


هر کسی به این طرح ملحق شود، میتواند با پرداخت ۳۵ دلار یک جفت جوراب راه‌راه بوش پدر با امضای وی و لوگوی فیل " جمهوری‌خواهان " را در اختیار داشته باشد.