به گزارشافکارنیوز،" سلمان العوده " با انتشار اظهاراتش در یک فیلم کوتاه به مقاله خود در سال ۲۰۱۱ تحت عنوان " یک زن کافیست " اشاره کرد و گفت: پیامبر اسلام(ص) چند همسر داشت و خداوند نیز در کتاب خود چند همسری را به شرط رعایت عدالت جایز شمرده است.

سلمان العوده خطاب به مردی که با زنی دیگر ارتباط دارد می گوید: چرا به زنی که سال های سال با تو زندگی می کند، وفادار نیستی و زنت پس از گذشت زمانی کم یا زیاد متوجه می شود که با زنی دیگر ارتباط داشتی.

العوده با انتقاد از جوانان بی بضاعتی که بیش از یک زن اختیار می کنند، اظهار داشت: درست است که روزی دهنده خدا است ولی آیا باران طلا و نقره از آسمان بر سرت خواهد بارید؟ چرا زنی را که دوستت دارد، و به علت ازدواج مجدد تو دچار شوک عصبی شده است، سرزنش می کنی؟ چند همسری جایز است ولی ازدواج مجدد در شرایط امروز که با شرایط گذشته بسیار فرق کرده است، چندان درست نیست.

العوده قبلاً نیز در پاسخ به سؤالی درباره چندهمسری گفته بود: چندهمسری مستلزم برخورداری مرد از تمکّن مالی، حُسن خلق و توانایی برای پرورش و تربیت کودکان است.

این اظهارات سلمان العوده با واکنشهای متفاوتی از سوی کاربران در شبکه های اجتماعی همراه شد.

فردی به نام mjhh۴۰ اظهار داشت: سلمان خودش ۴ زن دارد و به او خوش می‌گذرد؛ ولی به ما می گوید که یکی کافی است. کاربر دیگری به نام " nooor _ ۸۸ " هم با تأیید اظهارات سلمان العوده خاطرنشان کرد: همه ما یکصدا می گوییم که یک زن کافی است.

یکی دیگر از کاربران اظهار داشت: به خاطر این کار خوبت، خدا به تو در بهشت پاداش بدهد و بقیه را هدایت کند.

یکی از مخالفان نظر سلمان العوده به نام Bumohd تأکید کرد: علما میگویند که خودداری از چند همسری به دلیل نگرانی از رزق و روزی کار دستی نیست، زیرا خداوند خودش روزی رسان است.