به گزارشافکارنیوز،یک مقام آگاه در وزارت امور خارجه با مردود دانستن اتهامات محاکم بحرینی به جمهوری اسلامی ایران در صدور احکام محکومیت ۱۴ نفر از جوانان این کشور اظهار داشت: مقامات بحرین شایسته است به جای فرافکنی و ایراد اتهامات بی اساس به سایرین، مطالبات مدنی مردم کشورشان را مورد توجه جدی قرار داده و از رویکردهای امنیتی، پلیسی و طایفه ای اجتناب کرده و با انجام اقدامات اعتماد ساز زمینه لازم را برای انجام گفتگوهای جدی فراهم نمایند.

روز گذشته یک دادگاه در بحرین تعدادی از شهروندان بحرینی را به اتهام آنچه که آموزش تروریستی در سوریه، ایران و عراق عنوان شده به ۲۵ سال حبس محکوم کرد.