به گزارشافکارنیوز،" تولیسا کنتستاولس "، خواننده معروف انگلیسی به اتهام قاچاق و فروش محموله‌های کوکائین به دادگاه انگلیس احضار شد.

برای ثابت کردن جرم این خواننده ۲۵ ساله، یک خبرنگار در نقش خریدار کوکائین به او مراجعه می‌کند و با او معامله‌ای به ارزش ۸۶۰ پوند انجام می‌دهد.
در حال حاضر تولیسا با قید ضمانت آزاد است و باید در تاریخ ۲۵ ژوئن دوباره برای بیان اظهارات خود به دادگاه مراجعه کند.
این خواننده سال گذشته نیز به دلیل جعل قرارداد یک فیلم بازداشت شده بود.