به گزارشافکارنیوز،اینترفکس اظهار کرد: نیروی دریایی روسیه بدون مقدمه رزمایش دریایی خود در دریای خزر را آغاز کرد.

براساس این گزارش، این رزمایش به مدت ۷ روز ادامه خواهد داشت و حدود ۱۰ ناو و ۴۰۰ ملوان نیروی دریایی در آن مشارکت دارند. دریای خزر توسط کشورهای ایران، روسیه، قزاقستان، ترکمنستان و آذربایجان محصور شده است و سرشار از منابع نفتی و گازی است.

براساس این گزارش، ارتش روسیه تعداد رزمایشهای نظامی خود را از زمان آغاز بحران اوکراین افزایش داده است.