به گزارشافکارنیوز،روزنامه «الحیاة» در شماره روز جمعه خود به مخالفت شیخ صالح بن محمد اللحیدان با رسیدگی مجلس شورا به مساله ورزش دانش آموزان دختر پرداخت و نوشت «طبق فتوای اللحیدان» رسیدگی به مساله ورزش دانش آموزان دختر وظیفه مجلس شورا نیست بلکه این مساله باید در مجمع علمای عظام بررسی شود.

الحیات نوشت: مجلس شورا نیز اعلام کرد که فتوای اللحیدان برای این شورا بی ارزش است. اللحیدان اولین نفری نیست که چنین فتوایی صادر میکند بلکه قبلاً نیز فتواهای مشابهی صادر شده بود.

الفوزان نیز درباره این مسأله گفت: «اگر تصور کنیم که چنین فتوایی صادر نشده باشد، به هر حال نباید مساله ورزش دانش آموزان دختر روی میز مجلس شورا گذاشته شود زیرا بررسی این مساله وظیفه انحصاری مجمع علمای ارشد است و در عربستان نباید نهادها وظایف مشترک داشته باشند؛ زیرا این امر باعثاخلال در امور کشور می‌شود بلکه باید هر وظیفه ای را به کاردان و کارشناس سپرد».

گروهی از مبلّغان در اعتراض به حکم مجلس شورا مبنی بر مجاز بودن ورزش دانش آموزان مدارس دخترانه مقابل دفتر پادشاهی عربستان در ریاض تجمع کرده و خواستار لغو این حکم شده بودند.