به گزارشافکارنیوز،سی ان ان اظهار کرد: مقامات دولتی کره جنوبی اعلام کردند، شمار بیشتری از خدمه کشتی غرق شده کره جنوبی بازداشت شدند.

بنا بر این گزارش، بر اساس اعلام مقامات دولتی کره، با بازداشت این افراد تعداد کلی افراد بازداشت شده از میان خدمه این کشتی به ۱۱ تن رسید.

پیش از این نیز در روز دوشنبه ۴ نفر دیگر از خدمه این کشتی دستگیر شده بودند. کاپیتان این کشتی نیز قبلا دستگیر شده بود.

رئیس جمهور کره جنوبی با انتقاد از عملکرد کاپیتان و خدمه کشتی، اقدام آنان را «هم ردیف با کشتار» توصیف کرده بود.

براساس این گزارش، شمار قربانیان این حادثه تا امروز چهارشنبه از مرز ۱۵۰ نفر گذشته است و همچنان عملیات جستجو ادامه دارد و این در حالی است که سرنوشت ۱۵۰ تن دیگر هنوز نامعلوم است.

اوایل وقت روز چهارشنبه هفته گذشته کشتیای که اغلب مسافران آن را دانشآموزان دبیرستانی و معلمین آن تشکیل میدادند، در مسیر جزیره ججو به دلیل نامعلومی به پهلو متمایل شده و نهایتا در آب غرق شد. تحقیقات یک هفته گذشته احتمال اشتباه کاپیتان و دستیاران وی را تقویت کرده است.