جولان سربازان صهيونيست در كوچه و پس كوچههاي الخليل آرامش را از مسلمانان اين شهر سلب كرده به گونهاي كه در بسياري از نقاط اين شهر مسلمانان شغل خود را رها كردهاند.

به گزارش فارس، الخلیل بزرگترین شهر در کرانه باختری رود اردن در استان الخلیل است که توسط دولت خودگردان فلسطین اداره می‌شود. جمعیت این شهر حدود ۱۶۶ هزار فلسطینی و ۵۰۰ تا ۸۰۰ اسرائیلی بالغ می‌شود. اما نظامیان صهیونیست مزاحمت‌های زیادی برای مسلمانان ایجاد می‌کنند.

نظامیان صهیونیست طی ماههای اخیر به اقدامات نظامی خود در بخش قدیمی شهر الخلیل واقع در جنوب کرانه باختری و اطراف مسجد حضرت ابراهیم(ع) و محله‌های‌ اطراف آن شدت بخشیده‌اند.

معمولاً اشغالگران صهیونیست روزهای جمعه به محاصره بخش قدیمی شهر الخلیل و مسجد حضرت ابراهیم(ع) به منظور ممانعت از ورود نمازگزاران به این مسجد می‌شوند.

از دیگر جنایات صهیونیست‌ها تبدیل منازل مسکونی فلسطینی‌ها به پادگان نظامی در این شهر است.