"علي دباغ " سخنگوي دولت عراق در گفتوگو با خبرنگار خبرگزاري فارس در بغداد گفت: دولت عراق در چند روز گذشته لايحهاي را تدوين كرده است كه بر اساس آن هرگونه طرفداري از گروههاي تكفيري و حزب منحله بعث جرم شناخته ميشود.

وی افزود: طبق این لایحه‌ هرگونه‌ فعالیت و وابستگی یا طرفداری از گروههای تندرو و نژادپرست جرم شناخته‌ می‌شود و عاملان آن تحت پیگیرد قانونی قرار خواهند گرفت.

سخنگوی دولت عراق همچنین از ممنوعیت رسمی فعالیت حزب منحله‌ بعثدر عراق خبر داد و گفت: از این پس به‌ طور رسمی نیز فعالیت حزب بعثیا طرفداری از این حزب مشمول مجازاتی تا سقف ۱۰ سال زندان می‌شود.

اين براي اولين بار پس از سقوط رژيم صدام است كه دولت عراق فعاليت و طرفداري از حزب ديكتاتور سابق عراق را جرم محسوب كند.