واحد مرکزی خبر به نقل از شبکه تلویزیونی الدنیای سوریه گزارش داد: وقتی که یکی از سوریها درصدد اشتراک در این پایگاه اجتماعی برمی آید، پیامی را دریافت می کند دایر بر اینکه شماره تلفن همراه خود را بفرستید تا نام کاربری و گذر واژه برایتان فرستاده شود.

بر پایه این گزارش، همچنین یکی از درخواست های فیس بوک از مشترکان سوری فرستادن تصویر از کارت ملی و یا هر کارت معتبر سوری است.

سپس گزارشگر تلویزیون الدنیا این سئوال را مطرح می کند که چرا فیس بوک به دنبال جمع آوری تصاویری از شناسه های رسمی مشترکان سوری است؟ و خود در پاسخ می گوید: آنان درصددند تا مدعی شوند، تعداد زیادی از مردم سوریه با فرستادن کارت های خود متقاضی حمله نظامی نیروهای خارجی به سوریه برای براندازی نظام سیاسی این کشور هستند تا در مرحله بعد این مسئله را در شورای امنیت، با استناد به کارت های شناسایی سوری ها مطرح کنند.

گزارشگر سوری افزود: البته این نقش از فیس بوک بعید نیست چرا که براساس اسناد به دست آمده، فیس بوک ارتباط نزدیکی با تشکیلات جاسوسی آمریکا و رژیم صهیونیستی دارد تا اطلاعات وسیعی از مردم در کشورهای مورد هدف آمریکا جمع آوری کند.