مركز شبكه لرزه نگاري ژاپن از وقوع زمينلرزهاي با قدرت ۶.۱ در مقياس ريشتر در سواحل شرقي "هونشو " خبر داد.

به گزارش فارس به نقل از خبرگزاری شینهوا، ‌ بر اساس اعلام مرکز شبکه لرزه‌نگاری ژاپن، زلزله‌ای با قدرت ۶.۱ ریشتر سواحل شرقی " هونشو " واقع در ژاپن را لرزاند.

بر اساس این گزارش، ‌ مرکز این زلزله در ۳۷.۳ درجه عرض جغرافیایی و ۱۴۳.۹ درجه شرقی طول جغرافیایی و در عمق ۲۰ کیلومتری زمین اعلام شده است.

در زلزله و سونامي ۱۱مارس، چهار راكتور هستهاي نيروگاه برق فوكوشيماي ژاپن به شدت آسيب ديد و بخش وسيعي از تاسيسات زير بنايي مناطق زلزلهزده از بين رفت.