در حالی که دولت یمن مدعی شده است که قبیله قدرتمند حاشد اقدام به بمباران کاخ ریاستجمهوری کرده است اما این قبیله اعلام کرد که این اقدام از سوی دولت یمن و با هدف شعلهور کردن آتش جنگ داخلی بوده است.

به گزارش فارس به نقل از خبرگزاری فرانسه، " شیخ حمید الاحمر " برادر " صادق الاحمر " رئیس قبیله قدرتمند حاشد، گفت که بمباران مسجد کاخ ریاست‌جمهوری تدبیری از سوی " علی عبدالله صالح " برای شعله‌ور کردن آتش جنگ داخلی بوده است.

وی که در جمع خبرنگاران سخن می‌گفت، افزود: عملیات بمباران مسجد بعد از آن صورت گرفت که عبدالله صالح فشارها بر برادر من را افزایش داد تا توافق مبهمی را برای خاموش کردن آتش اعتراضات مردم امضا کند.

رژیم علی عبدالله صالح اتحاد قبایل بزرگ یمن به رهبری " صادق الاحمر " را متهم به حمله به کاخ ریاست جمهوری کرده است.
قبیله الاحمر خواستار کنارهگیری علی عبد الله صالح از قدرت بوده و به صف انقلابیون یمن پیوسته است.