شبکه تلویزیونی العربیه لحظاتی پیش در خبری فوری گزارش داد رئیس جمهور یمن در پیامی صوتی اعلام کرد حالش خوب بوده و در سلامتی به سر می برد.
به گزارش واحد مركزي خبر، رئیس جمهور یمن در این پیام صوتی عوامل وابسته به خاندان الاحمر را عامل سوء قصد به جان خود قلمداد کرد.