دبيركل جنبش دولت نوين يمن در گفتوگو با فارس خبر از گريختن ديكتاتور يمن به شهر عدن پس از زخمي شدن، داد.

" علی شرف الدین گفت که هنوز به طور کامل خبر مرگ علی عبدالله صالح تایید نشده است اما عبدالله صالح پس از آنکه طی حمله به کاخ ریاست‌جمهوری مجروح شد، به شهر عدن گریخته است.

آخرین خبرهای حاکی از آن است که درگیری‌های شدیدی هم اکنون در اطراف کاخ ریاست جمهوری یمن در جریان است و چهار تن از نیروهای ارشد گارد ریاست جمهوری در این درگیری‌ها کشته شدند.

در پي هدف قرار گرفتن مقر رياستجمهوري در صنعاء، نخستوزير، رئيس پارلمان و چندين وزير دولت يمن زخمي شدند.