به گزارشافکارنیوز،دولت روسیه روز دوشنبه با انتشار گزارشی ۸۰ صفحه ای از آنچه نقض گسترده حقوق بشر در اوکراین طی شش ماه گذشته نامید، ‌ انتقاد کرد.

به گزارش خبرگزاری رویترز، ‌ در این گزارش عنوان شده است که فاشیست ها با کودتا علیه ویکتور یانوکوویچ، ‌رییس جمهوری اوکراین، ‌ قدرت را در کیف به دست گرفته اند.

تنشها در اوکراین پس از جدایی شبه جزیره کریمه از این کشور و پیوستن آن به فدراسیون روسیه شدت گرفته است. استقلالطلبان هوادار روسیه در مناطق شرق و جنوب این کشور اقدام به تظاهرات کردهاند و دولت کییف از عملیات نظامی برای سرکوب آنها استفاده کرده است.