به گزارشافکارنیوز،خبرگزاری سودان اظهار کرد: الصوارمی خالد سخنگوی ارتش سودان گفت: دو کشتی جنگی شامل یک ناو و یک کشتی پشتیبانی برای سوخت گیری و تبادل اطلاعات با نیروهای دریایی سودان در بندر بور سودان این کشور پهلو گرفتند.

وی افزود: این دو کشتی سوخت گیری کرده و سپس بندر را ترک کرده و به راه خود ادامه خواهند داد.

این سخنگو تصریح کرد: درجریان حضور دو کشتی در بندر بور سودان، غیرنظامیان از داخل آنها بازدید خواهند کرد.