به گزارشافکارنیوز،نیروهای ارتش سوریه به مرکز شهر ملیحه رسیده‌اند و می توان گفت که این شهر عملا تحت کنترل نیروهای ارتش درآمده است.

شهر ملیحه در غوطه شرقی دمشق قرار دارد.
نیروهای ارتش پس از ورود به این شهر، عملیات پاکسازی و خنثی کردن بمبهای کارگذاشته شده از سوی عناصر مسلح را آغاز کردند.

به گفته کارشناسان، با پاکسازی کامل شهر ملیحه، مواضع ترویستها در غوطه شرقی در هم خواهد شکست.