به گزارشافکارنیوز،راشا تودی اظهار کرد: تلاش‌های دولت باراک اوباما برای نشان دادن وضعیت مطلوبی از بازار اشتغال و کار آمریکا کاری بیهوده و عبثاست.

بر اساس این گزارش، وزارت کار آمریکا در تازه ترین گزارش خود نرخ بیکاری را ۶/۳ درصد اعلام کرده است که این رقم پایین ترین نرخ بیکاری آمریکا در ۵ سال و نیم اخیر بوده است. علت اصلی کاهش نرخ بیکاری آمریکا در ماه گذشته خروج تعداد زیادی از بیکاران آمریکایی از بازار کار و اشتغال بوده است.

اگر تعداد بیکاران رسمی آمریکایی را که حدو ۹/۷۵ میلیون نفر است به آمار شهروندان آمریکایی که در بازار نیروی کار حضور ندارند که حدود ۹۲/۰۲ میلیون نفر هستند اضافه کنیم به رقم ۱۰۱/۷۷ میلیون نفری دست پیدا می کنیم که فاقد شغل هستند. در واقع آمار اصلی و حقیقی بیکاران آمریکایی حدود ۱۰۲ میلیون نفر است.

این آمارها را باید با آمارهای آوریل ۲۰۰۰ میلادی مقایسه کنیم. در سال ۲۰۰۰ میلادی ۵.۴۸ میلیون بیکار ثبت نام شده در آمریکا وجود داشته و بیش از ۶۹/۲۷ میلیون نفر نیز خارج از بازار اشتغال و کار آمریکا بوده اند. در واقع تعداد بیکاران آمریکایی ۱۴ سال پیش ۷۴/۷۵ میلیون نفر بوده است.تعداد بیکاران آمریکایی در ۱۴ سال اخیر بیش از ۲۷ میلیون نفر افزایش داشته است.