به گزارشافکارنیوز،این مرد ۵۰ ساله که به قول خودش دلتنگ همسر سابقش شده بود، وی را به منزل دعوت، و او را در زیر زمین محبوس کرد. پلیس پس از چندین روز در گشت محلی به مورد مشکوکی برخورد و زن را نجات داد.