به گزارشافکارنیوز،جدیدترین نظرسنجی انجام شده توسط موسسه غیر دولتی " لوادا " حاکی از آن است که بیش از ۷۶ درصد جوانان روسی از اقدامات پوتین در حل و فصل بحران کریمه و سایر مناطق روس تبار اوکراین حمایت می کنند.

بر اساس این گزارش نظرسنجی موسسه لوادا طی ماه آوریل و از ۱۶۰۰ جوان روسی انجام شده است. تنها ۱۷ درصد مردم روسیه نارضایتی خود را از اقدامات پوتین اعلام کرده اند و ۷ درصد نیز نظر خاصی در این خصوص نداشته اند.

۷۱ درصد افراد شرکت کننده در این نظرسنجی در پاسخ به این سئوال که آیا از عملکرد رئیس جمهور روسیه رضایت دارید، پاسخ مثبت داده اند. تنها ۲۷ درصد پاسخگویان نارضایتی خود را از عملکرد پوتین ابراز کرده اند. ۲ درصد نیز هیچ نظر خاصی نداشته اند.

کریمه رسما استقلال خود را اعلام کرده و پس از برگزاری همه پرسی ۱۶ مارس بار دیگر به روسیه ملحق شده است. پوتین نیز اسناد مربوط به الحاق کریمه به خاک روسیه را امضا کرده است. این اقدام مسکو با مخالفت شدید کشورهای غربی و دولت کی یف روبرو شده است.
میزان محبوبیت پوتین در دو دور قبلی ریاست جمهوری طی سال های ۲۰۰۰ تا ۲۰۰۸ میلادی نیز همواره بیش از ۷۰ درصد بوده است. پوتین برای سومین بار در مارس ۲۰۱۲ میلادی به عنوان رئیس جمهور روسیه انتخاب شده است.