به گزارشافکارنیوز،همسر رئیس جمهور سوریه در روز ملی شهدای سوریه، با خانواده های زنان شهید ارتش و کمیته های دفاع مردمی که جان خود را در راه دفاع از کشورشان فدا کردند، دیدار کرد.

بر اساس گزارش العالم، اسماء اسد در این دیدار گفت: فداکاری زنان سوریه در بحران این کشور نشان داد که زنان سوری از توانایی بسیار بالایی برای فعالیت در دو جبهه خانه و میدان جنگ برخوردار هستند و می توانند دوشادوش مردان مبارزه کنند که همین فداکاری ها سوریه را ماندگار و سرفراز نگه داشته است.

همسر رئیس جمهور سوریه افزود: زنانی که به فرزندان خود وطن دوستی را یاد دادند، دور از انتظار نبود که خود، جان شان را در راه وطن فدا کنند تا وطن شان همچون گذشته عزیز و مقتدر باقی بماند.

خانواده های زنان شهید نیز در گفتگو با بانوی اول سوریه تاکید کردند که وطن، شایسته فداکاری است تا سربلند و سرافراز در برابر دشمنان بایستد و زنان علاوه بر انجام وظیفه ساختن جامعه دوشادوش فرزندان، برادران و شوهرانشان برای دفاع از کشور خود خواهند جنگید.