به گزارشافکارنیوز،رویترز اظهار کرد: دادگاه قانون اساسی تایلند " یینگ لاک شیناواترا " نخست وزیر این کشور را در خصوص سوء استفاده از قدرت و نقض قانون اساسی گناهکار شناخته و دستور برکناری وی را صادر کرده است.

دادگاه قانون اساسی تایلند روز ۳ اردیبهشت تا ۱۲ این ماه به نخست‌وزیر این کشور فرصت داده بود تا در برابر اتهامات وارده درباره سوءاستفاده از قدرت مدارک لازم را تهیه و به دفاع از خود دفاع بپردازد.
سومریت چایوگون، سخنگوی دادگاه قانون اساسی اعلام کرده بود: به نخست‌وزیر تا دوم ماه می(۱۲ اردیبهشت) فرصت داده می‌شود تا از خود دفاع کرده و مدارک بیشتری تهیه کند.
اتهامات مربوط به انتقال رئیس شورای امنیتی در سال۲۰۱۱ است که به اعتقاد مخالفان با هدف بهره‌برداری از حزب پوئه تای صورت گرفت.

یینگلوک که رهبری دولت موقت را با اختیاراتی محدود در اختیار دارد به مدت ۶ ماه است که با اعتراضات، تظاهرات خیابانی و همچنین چالشهای مختلف قانونی علیه خود مواجه است که از ماه فوریه تشدید شده است.