به گزارشافکارنیوز،خبرها از آغاز آتش بس موقت در بعضی از مناطق " حلب " برای عبور کاروانهای امداد رسانی به شهرهای " نبل " و الزهراء " حکایت دارد.

از صبح امروز و همزمان با خروج عناصر مسلح از بخش قدیمی حمص و آزاد شدن ربوده شدگان از دست گروه های مسلح، قرار بود که راه امداد رسانی به ساکنان تحت محاصره شهرهای نبل و الزهراء گشوده شود.

ساکنان این دو شهر ماه ها است که تحت محاصره عناصر مسلح قرار دارند.