به گزارشافکارنیوز،هاآرتض، " آویگدور لیبرمن " صبح امروز چهارشنبه گزارش نیوزویک در مورد اینکه اسرائیل در جاسوسی از آمریکا از خطوط قرمز رد کرده را تکذیب کرد.

وزیر امور خارجه رژیم صهیونیستی در گفتگو با رادیو اسرائیل، گزارش نیوزویک را ساختگی خواند و گفت ما اساسا چنین اتهاماتی را رد می کنیم.

لیبرمن در ادامه هرگونه دست داشتن رژیم صهیونیستی از آمریکا چه به صورت مستقیم و چه غیر مستقیم را رد کرد.

هفته نامه نیوزویک در شماره جدید خود با انتشار گزارشی در مورد جاسوسی رژیم صهیونیستی از آمریکا نوشته بود: مقامات اداره ضدجاسوسی آمریکا در جلسه محرمانه با اعضای کمیسیون قضایی و امور خارجه کنگره، از جاسوسی گسترده رایزنان بازرگانی اسرائیل از صنایع دفاعی و بخش های مرتبط با ساخت بمب هسته ای آمریکا خبر دادند.

بر اساس این گزارش، یکی از مشاوران اسبق نمایندگان کنگره که ‌خواست نامش فاش نشود به خبرنگار نیوزویک گفت: با توجه به گفته های مقامات امنیتی، عملیات جاسوسی اسرائیل در خاک آمریکا، از نظر وسعت با فعالیت های اطلاعاتی هیچ یک از متحدین اروپایی این کشور قابل مقایسه نیست.

این مقام آمریکایی با تأمل‌برانگیز، هشدار دهنده و حتی وحشتناک خواندن کار رژیم صهیونیستی در سوء استفاده از روابط گرم با آمریکا گفت: اسرائیلی ها چندین دهه است که از ما جاسوسی می‌کنند و حال فهمیده ایم که در بحثجاسوسی، خطوط قرمز را رد کرده‌اند.

اما وزیر امور خارجه رژیم صهیونیستی در انتقاد از این گزارش نیوزویک گفت: اسرائیل ارتباطی با فعالیت های جاسوسی در داخل آمریکا ندارد و ما این گزارش های اشتباه و مخرب را رد می کنیم.