به گزارشافکارنیوز،رویترز اظهار کرد: کابینه تایلند نیواتهامرونگ بونسونگ پایسان، وزیر تجارت این کشور را به عنوان نخست‌وزیر موقت این کشور و جایگزین یینگلوک شیناواترا انتخاب کرد. دولت موقت تایلند همچنین از برگزاری انتخابات سراسری در تاریخ ۲۰ جولای خبر داد.

دادگاه قانون اساسی تایلند "یینگ لاک شیناواترا" نخست وزیر این کشور را در خصوص سوء استفاده از قدرت و نقض قانون اساسی گناهکار شناخته و دستور برکناری وی را صادر کرده بود. دادگاه قانون اساسی تایلند روز ۳ اردیبهشت تا ۱۲ این ماه به نخستوزیر این کشور فرصت داده بود تا در برابر اتهامات وارده درباره سوءاستفاده از قدرت مدارک لازم را تهیه و به دفاع از خود دفاع بپردازد.