به گزارشافکارنیوز،" حسین امیر عبداللهیان " روز چهارشنبه در مصاحبه اختصاصی با شبکه العالم در خصوص روابط ایران و ترکیه اظهار داشت: روابط جمهوری اسلامی ایران و ترکیه فراتر از همگرایی است و دو کشور روابط استراتژیک با همدیگر دارند.

وی افزود: تنها اختلاف و یا به عبارت دیگر تنها تفاوت دیدگاه ما با ترکیه درباره بحران سوریه است که با این حال گفتگوهای ایران و ترکیه برای حل سیاسی این بحران همچنان ادامه دارد.
امیرعبداللهیان تأکید کرد: ایران و ترکیه درباره حل سیاسی بحران سوریه بیش از ۹۰ درصد تشابه دیدگاه دارند و اختلافشان بسیار جزئی است که مجدانه تلاش می کنیم این دیدگاه ها را به همدیگر نزدیک کنیم.

امیرعبداللهیان خاطرنشان کرد: ما اجازه ندادیم که بحران سوریه تأثیر سوء در روابط استراتژیک تهران و آنکارا بگذارد.

امیرعبداللهیان گفت: ما به برخی عملکردهای ترکیه در داخل سوریه انتقاداتی داشتیم که همواره این موضوع را مطرح کردیم ولی بحران سوریه هیچ تأثیری در روابط استراتژیک ایران و ترکیه نگذاشته است.