به گزارشافکارنیوز،پایگاه خبری الحیات اظهار کرد: مسئولان مالی آژانس نظارت مالی اعلام کردند: یک بانک متعلق به کره جنوبی به دلیل تعامل با یک حساب بانکی متعلق به بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به دلیل انجام معامات بانکی غیر قانونی از سوی این آژانس نسبت به ادامه این تعامل با ایران برحذر داشته شده است.

این مسئولان آژانس مالی اعلام کردند: در عملیات داد و ستد بانک صنعتی کره جنوبی از سوی این آژانس در ماه سپتامبر گذشته نقل و انتقال‌های مشکوکی به دست آمده که بسیار گسترده بودند و این بانک نظام مالی کره جنوبی را در جریان این نقل و انتقال‌ها قرار نداده بود.

پیش از این نیز این بانک از سوی مقامات آژانس مالی نسبت به ادامه تعامل با این شماره حساب بانک مرکزی ایران برحذر داشته شده بود و حتی مسئول این بانک از سوی دادگاه سئول مورد بازخواست قرار گرفته بود.

گفته میشود با وجود تحریمهای اعمالی از سوی آمریکا ضد ایران هنوز بانکهایی از کره جنوبی به تعملات بانکی خود با بانکهای جمهوری اسلامی ایران ادامه میدهند چرا که کره جنوبی در بخش انرژی سرمایه گذاریهای بسیاری با ایران دارد.