به گزارشافکارنیوز،جین ساکی، سخنگوی وزارت خارجه آمریکا گفته فعالیتهای سفارت آمریکا در یمن، به علت حمله به اماکن دیپلماتیک کشورهای غربی در این کشور آفریقایی به حالت تعلیق درآمده است.

وی گفته سفارت آمریکا در یمن تا اطلاع ثانوی از ازائه خدمات به عموم معذور خواهد بود.