به گزارشافکارنیوز،خبرگزاری ریا نووستی با انتشار این خبر گزارش داد که اخضر الابراهیمی، نماینده ویژه سازمان ملل و اتحادیه عرب در امور سوریه قرار بود که روز جمعه پس از دیدار با بان کی‌مون، دبیرکل سازمان ملل استعفای خود را تقدیم کند، اما برخی سیاستمداران وی را متقاعد کرده‌اند که تا زمان پیدا شدن جانشین در این سمت بماند.

روز چهارشنبه نیز چندین روزنامه الجزایری گزارش دادند که الابراهیمی در دولت جدید عبدالعزیز بوتفلیقه، رئیسجمهوری الجزایر قرار است پست مهمی را بگیرد.