به گزارشافکارنیوز،شبکه خبری روسیا الیوم اظهار کرد: دادگاه قاهره روز چهارشنبه محاکمه ۴۸ تن از رهبران و اعضای اخوان المسلمین و در راس آن‌ها محمد بدیع، رهبر اخوان المسلمین و صفوت حجازی، مبلغ اخوان‌المسلمین و محمد البلتاجی، از رهبران حزب آزادی و عدالت، شاخه سیاسی اخوان المسلمین را به شنبه ۱۰ مه موکول کرد.

این محاکمه رهبران اخوان المسلمین به اتهام تحریک به خشونت و بستن اتوبان شهر قلیوب برگزار می‌شود.

محمد بدیع در آغاز جلسه دادگاه شبرا الخیمه از دادگاه خواست تا به وی اجازه دهد از قفس اتهام خارج شده تا در مقابل دادگاه صحبت کند. رئیس دادگاه نیز با این درخواست وی موافقت کرد.

بدیع در خطاب به دادگاه گفت: من خواهان اجرای عدالت هستم. من و گروهم از دادگاه کمک می‌خواهیم، چرا که ما در آماج حملات رسانه‌ها قرار گرفته‌ایم که اعضای اخوان‌المسلمین را به تروریسم متهم می‌کنند.

وی در ادامه گفت: اما تمام تاریخ و همچنین تاریخ اخوان المسلمین خود شاهدی بر دروغ آنها است. ما ظرف دهها سال به خوبی و تقوا امر کردهایم و آنگونه که ادعا میشود، تروریست نیستیم.