به گزارشافکارنیوز،وسام الحردان رئیس گروه‌های بیداری عراق اعلام کرد: شمار وسیعی از نیروهای وابسته به " دولت اسلامی در عراق و شام " معروف به " داعش " عقب نشینی خود را از بخش‌های مختلف استان الانبار عراق به مقصد سوریه آغاز کرده‌اند.

الحردان در ادامه تاکید کرد: آنچه که تاکنون برای ما به یقین رسیده این است که هم اکنون دسته‌هایی از گروه‌های وابسته به داعش مناطق شمالی شهر فلوجه را ترک کرده‌اند و در حال فرار به سمت اراضی خاک سوریه هستند.

وی همچنین در این باره گفت: هم اکنون گروههای وابسته به داعش مناطق شمالی فلوجه و بخشهای وسیعی از استان الانبار را ترک کردهاند، و اثری از آنها در مناطق الصقلاویه وجود ندارد و از طریق صحرای استان الانبار به سمت سوریه رفتهاند.