به گزارشافکارنیوز،" رودی جولیانی " شهردار سابق نیویورک و از چهره های حزب‌های جمهوریخواه آمریکا در مصاحبه با شبکه تلویزیونی " فاکس نیوز " گفت: مذاکرات هسته ای میان ایران و غرب مهم ترین موضوع سیاست خارجی دولت اوباما است. لازم است همه فعالیت های این کشور در بخش هسته‌ای متوقف شود.

وی که از دوستان نزدیک به رجوی، سرکرده گروهک تروریستی منافقین است، بار دیگر مدعی شد ایران در بی ثباتی در خارج از این کشور نقش دارد.

وی ادعا کرد: محدودسازی فعالیت‌های هسته ای ایران یا توقف موقت این فعالیت های ما را به نتیجه دلخواه نمی‌رساند. ایران همچنین باید امکان دسترسی و بازرسی نامحدود از همه سایت ها و مراکز هسته‌ای خود فراهم کند.

رودی جولیانی که از پیشرفت مذاکرات به خشم آمده است، در ادامه مدعی شد: " اما درباره مذاکرات هسته ای و افق‌های سیاست جامع آمریکا در قبال ایران باید گفت این مذاکرات شکست خورده است، زیرا دولت اوباما در قبال برنامه هسته ای ایران دچار اشتباه راهبردی در محاسبات خود شده است. ما باید به دیدگاه‌های سازمان مجاهدین(فرقه رجوی) در این خصوص توجه کنیم.

وی در ادامه به حمایت از این گروهک تروریستی پرداخت و گفت: دولت اوبام نتوانسته آنطور که باید از آنها حمایت کند.

عضو حزب جمهوریخواه آمریکا در پایان مدعی شد: کاملا مشخص است که روحانی شخصیتی میانهرو نیست و ایجاد تغییر در رویکرد ایران در دوران ریاست جمهوری روحانی هم عملی نخواهد شد. پس باید به فکر تغییر در نظام ایران با کمک فرقه رجوی باشیم.