به گزارشافکارنیوز،روزنامه صهیونیستی تایمز اسرائیل اظهار کرد: «یوزی ایلام»، رئیس سابق کمیسیون انرژی اسرائیل ابراز داشته که ایران نمی‌تواند به دنبال بمب هسته‌ای باشد اما نتانیاهو در حال انجام بازی‌ با افکار عمومی برای کسب امتیازات سیاسی است.

بنابراین گزارش، به باور ایلام، ایران حدود یک دهه با به‌دست آوردن بمب هسته‌ای فاصله دارد اما نتیانیاهو بی‌توجه به این موضوع در حال تلاش برای کسب امتیازات سیاسی است.

این ارزیابی کارشناسی ایلام که ۱۰ سال ریاست کمیسیون انرژی هسته‌ای رژیم صهیونیستی را بر عهده داشته است، کاملا در تناقض با برخی تخمین‌های اسرائیلی و آمریکایی قرار می‌گیرد که می‌گویند ایران ظرف چند ماه قادر به تولید سلاح هسته‌ای خواهد بود.

وی همچنین در خصوص ایران گفته است که فکر نمی‌کند ایران دنبال بمب هسته‌ای باشد اما ممکن است ایران بخواهد در آستانه هسته‌ای شدن قرار گیرد تا در همسایگان هراس ایجاد کرده و به قدرت منطقه‌ای تبدیل شود.

وی همچنین تاکید کرده که نتانیاهو با استفاده از طرح تهدید هسته‌ای ایران به دنبال رسیدن به مقاصد سیاسی است.

جمهوری اسلامی ایران همواره اعلام کرده که تولید، ذخیره و استفاده از سلاح‌های هسته‌ای را با اصول مذهبی اسلام، مغایر می‌داند و هرگز به دنبال چنین تسلیحاتی نخواهد بود. ایران همچنین بر خاورمیانه عاری از تسلیحات هسته‌ای تاکید دارد.

رژیم صهیونیستی تنها رژیم مسلح به سلاحهای هستهای در خاورمیانه است.