به گزارشافکارنیوز،سایت خبری العهد اظهار کرد: اسیران فلسطینی در زندان‌های رژیم صهیونیستی که تعداد آن‌ها به ۵ هزار تن می‌رسد، اعلام کردند که در حمایت از اسیران دیگر که وارد پانزدهمین روز اعتصاب غذایشان شده‌اند، دست به اعتصاب غذا کرده‌اند.

عیسی قراقع، وزیر امور اسیران دولت موقت فلسطین عنوان داشت: اعتصاب غذای امروز این اسیران فلسطینی ممکن است به یک اعتصاب نامحدود تبدیل شود و این در صورتی انجام می‌شود که مسئولان اسرائیلی به درخواست‌های آن‌ها مبنی بر آزادسازی اسیران اداری گوش ندهند.

قدورة فارس، رئیس باشگاه اسیران فلسطینی عنوان داشت که این اعتصاب غذا در تمام زندان‌ها به مدت یک روز برای حمایت از دیگر اسیران فلسطینی انجام می‌شود و در نوع خود بسیار بااهمیت است.

وی در ادامه گفت: اسیران فلسطینی در زندان عوفر که نزدیک به ۲۰ تن هستند، اعلام کردند که در حمایت از اسیران اداری اعتصاب غذا کردهاند.