به گزارشافکارنیوز،یک روز بعد از آغاز بیرون کردن عناصر مسلح از بخش قدیمی شهر حمص، نیروهای ارتش وارد این منطقه شدند و پرچم کشورشان را به اهتزاز در آوردند.

دیروز بر اساس توافق به دست آمده با حضور نمایندگان سوریه و سازمان ملل، ۸۰ درصد عناصر مسلح به وسیله اتوبوس به خارج از شهر حمص منتقل شدند. این عملیات با نظارت نمایندگان سازمان ملل انجام شد و عناصر مسلح فقط اجازه داشتند که سلاح شخصی خود را همراهشان ببرند. بر اساس این توافقنامه، شهروندان و نیروهایی که توسط عناصر مسلح ربوده شده بودند آزاد شده و گذرگاهی برای ارسال کمکهای انسانی به ساکنان شهرهای "نبل" و "الزهراء" گشوده می شود. ساکنان شیعه این دو شهر در حومه حلب بیش از دو سال است که تحت محاصره گروه های مسلح قرار دارند.