به گزارشافکارنیوز،رادیو اسرائیل به نقل از مسئولان سیاسی در قدس اشغالی گزارش کرد: ما امیدواریم که الحاقیه ها و پروتکل هایی به توافقنامه کمپ دیوید اضافه شود تا اسرائیل و مصر در زمینه های اقتصادی نیز با یکدیگر همکاری کنند.

مسئولان اسرائیلی همچنین رضایت خود را از تخریب تونل های واقع در مرز مصر با باریکه غزه اعلام کردند.

عبدالفتاح سیسی در مصاحبه با شبکه تلویزیونی مصری آن. تی. وی و سی. بی. سی گفته بود: من به همه پیمان ها و توافقنامه های بین المللی از جمله توافقنامه کمپ دیوید پایبند خواهم بود و به مسئولان اسرائیلی می گویم که شما فرصتی واقعی برای برقراری صلح پیدا کرده اید.

محمد انور سادات رئیس جمهوری وقت مصر و مناحیم بگین نخست وزیر وقت اسرائیل روز ۱۷ سپتامبر ۱۹۷۸ پس از ۱۲ روز مذاکره در تفریحگاه ریاست جمهوری کمپ دیوید ایالت مریلند نزدیک واشنگتن پایتخت آمریکا توافقنامه کمپ دیوید را امضاء کردند.

عضویت مصر در اتحادیه عرب پس از امضای توافقنامه کمپ دیوید، از سال ۱۹۷۹ تا سال ۱۹۸۹ به حال تعلیق درآمد.

جزئیات توافقنامه کمپ دیوید همچنان نامعلوم است و محرمانه باقی مانده است و درخواست ها برای فاش کردن جزئیات آن توافقنامه همچنان وجود دارد.

توافقنامه کمپ دیوید برای تصویب به پارلمان مصر ارائه نشده است.