واحد مرکزی خبر نوشت: العربیه در خبری فوری اعلام کرد یک گروه از پزشکان عربستان ، عمل جراحی زیبایی را روی علی عبدالله صالح آغاز کرده اند.