به گزارشافکارنیوز،گاردین اظهار کرد: شمار کهنه سربازان انگلیسی که به دنبال دریافت کمک برای درمان بیمارهای روانی هستند در سال ۲۰۱۳ میلادی به شدت افزایش یافت و احتمال می رود در سال جاری میلادی به اوج خود برسد.

این وضعیت در حالی است که انگلیس به تازگی جنگ ۱۳ ساله خود در افغانستان را پایان داده است. بر اساس تحقیقات انجام شده شمار افراد مبتلا به بیماری های روانی در میان نظامیان انگلیسی بازگشته از جنگ افغانستان ۵۷ درصد افزایش یافته است. بر اساس این گزارش در سال ۲۰۱۳ میلادی تعداد ۳۵۸ نفر از کهنه سربازان انگلیسی برای دریافت کمک های بهداشتی جهت درمان بیماری روانی خود به نهادهای دولتی مراجعه کردند در حالیکه در سال ۲۰۱۲ میلادی فقط ۲۲۸ نفر برای دریافت این کمک ها ثبت نام کرده اند.

بر اساس این گزارش، بیماری روانی در میان سربازان انگلیسی بازگشته از جنگ عراق نیز افزایش یافته و بر اساس این گزارش در سال ۲۰۱۳ میلادی شمار کهنه سربازان انگلیسی که بواسطه حضور در جنگ عراق دچار بیماری روانی شده اند ۲۰ درصد افزایش یافته است.

این گزارش از معدود تحقیقاتی است که در مورد وضعیت کهنه سربازان انگلیسی منتشر شده است. نظامیان غربی بواسطه دست زدن به خشونت های گسترده در جنگ های عراق و افغانستان بعد از بازگشت به کشورهای خود غالبا به بیماری های روانی گرفتار می شوند.

برای مثال در ارتش آمریکا اقدامات خاصی برای کنترل این گونه افراد انجام شده اما با این حال به صورت مرتب خبرهای متعددی درباره خودکشی کهنه سرباران آمریکایی منتشر می شود.