به گزارشافکارنیوز،گزارشگر کانال ۲ رژیم صهیونیستی، گفت: " پس از جنگ سال ۲۰۰۸ غزه محبوبیت حماس بطور قابل توجهی افزایش یافت. فلسطینیها معتقدند حماس از اشغال غزه توسط حماس ممانعت کرد. "
وی افزود: " اکنون حماس در صدد تبلور توافقنامه آشتی با جنبش فتح است اما رویکرد این جنبش در قبال اسرائیل هرگز تغییر نمی کند. "

تلویزیون رژیم صهیونیستی در همین حال اظهارات یکی از فعالان حماس را پخش کرد.

این فعال فلسطینی در پاسخ به سؤال گزارشگر کانال ۲ رژیم صهیونیستی، در خصوص آنکه اگر این رژیم از همه کرانه باختری خارج شود، رویکرد حماس چگونه خواهد بود، اظهار داشت: " اسرائیل تنها از کرانه باختری عقب نشینی نمی کند، بلکه باید همه اراضی فلسطین را ترک کند. اسرائیلیها باید به همان جایی که از آن کوچ کرده اند، بازگردند. "

" افی دیختر " رئیس سابق شاباک در تحلیل رویکرد حماس در قبال رژیم صهیونیستی به تلویزیون این رژیم گفت: " فعالان حماس خون خود را گرو گذاشتند و این رویکرد بسیار خطیر است. "

" رؤوفین باز" رئیس مرکز مطالعات هرتسیلیا نیز در این باره گفت: "اسرائیل در سه مرحله رهبران حماس را قتل عام کرد، اما این جنبش از انتفاضه اول تا کنون همچنان پابرجا است و به فعالیتهای خود ادامه می دهد.نسل سوم حماس تحت هیچ شرایطی به وجود اسرائیل اعتراف نمی کند."