به گزارش افکارنیوز، هواپیمای حامل «شیمون پرز» رئیس رژیم اسرائیل که راهی نروژ بود، روز گذشته پس از امتناع مقامات سوئدی از صدور مجوز ورود به حریم هوایی این کشور، مجبور شد از راه دانمارک مسیر خود را ادامه بدهد.

بر اساس این گزارش، هواپیما در انتظار صدور مجوز ورود به حریم هوایی سوئد، مدتی را بر فراز دریای بالتیک سرگردان بوده است.

مقامات وزارت خارجه سوئد، این پیشآمد را نتیجه ناهماهنگی شرکت خصوصی مالک هواپیمای حامل پرز با مسئولین هوانوردی سوئد اعلام کردهاند اما با این حال، مسئولان دفتر پرز ، مقامات سوئدی را به سهل انگاری متهم کردهاند.