این شبکه ماهواره ای به انقلابیون بحرین اختصاص دارد و قرار است تمام فعالیت های انقلابی آنان را پوشش دهد و در واقع به تریبونی برای رساندن صدای مظلومان بحرین به جهانیان تبدیل خواهد شد.

به گزارش شیعه، نام این شبکه ماهواره ای از میدان «اللؤلؤ» در مرکز منامه گرفته شده که مرکز اصلی قیام و آغاز انقلاب ملت بحرین علیه رژیم آل خلیفه بوده است.

گفته می شود علاقمندان می توانند این شبکه ماهواره ای را بر روی ماهواره "نایل ست" در فرکانس ۱۰۹۹۲ ، عمودی ۲۷۵۰۰ مشاهده کنند.