به گزارش افکاربه نقل از مهر؛ هواپیمای حامل "شیمون پرز" در هنگام بازگشت از سفر ایتالیا مورد اصابت صاعقه قرار گرفت.

پرز در روزهای گذشته به ایتالیا سفر کرده بود و دیشب هنگام بازگشت زمانی که هواپیمای حامل وی از فرودگاه میلان به هوا برخاست صاعقه با آن برخورد کرد.

بر اساس نوشته رسانه های صهیونیستی، در این حادثه هیچ آسیبی به هواپیمای حامل پرز وارد نشد و هواپیما فقط اندکی از مسیر خود منحرف شد.