به گزارش روزنامه القدس العربی،"ایو لو بورنی" وکیل "زین العابدین بن علی" گفت: رئیس جمهوری سابق تونس از نقش قوچ قربانی که به دروغ و با بی عدالتی به او داده شده به تنگ آمده است و سکوت خود را شکسته است.

به گزارش مهر، بن علی تصریح کرد: بازرسی هایی که از دفاتر رسمی و شخصی من انجام شده فقط برای تخریب وجهه من است و محاکمه ای که علیه من به راه افتاده صحنه سازی است که تنها معنی آن تاکید مقامات کنونی برای قطع نمادین پیوندها با گذشته است.

وی بیان کرد: من هیچ ملک یا دارایی در بانکهای فرانسه یا هر کشور خارجی دیگر ندارم.

شایان ذکر است که بن علی در چهاردهم ژانویه گذشته به دنبال قیام مردمی تونسی ها به عربستان سعودی گریخت. وزارت دادگستری تونس اخیر اعلام کرده بود که دیکتاتور سابق و همسرش درآینده نزدیک به طور غیابی محاکمه خواهند شد.