سایت دولتی صدای آمریکا نوشت: پاپ بندیکت از کاتولیک ها خواسته است به ازدواج و بچه دارشدن پای بند بمانند و فقط به زندگی کردن با هم اکتفا نکنند.
بنابر گزارش صدای آمریکا، پاپ که در قصرهای مجلل واتیکان زندگی می کند و سفرهایش هزینه های سرسام آور در پی دارد، در زاگرب گفت: «کاتولیک ها باید خود را از مظاهر دنیا پرستی، که به گفته وی خانواده را به خطر می اندازد، دور نگاه دارند.»

به گزارش جام نیوز، رهبر کاتولیک های جهان که تجاوزات جنسی کشیش های تحت نظر وی به زنان و بچه ها به معضلی برای وی تبدیل شده است، از پدران و مادران خواست پرهیزکاری و قدوسیت زندگی را از لحظه تولد تا مرگ، در نظر داشته باشند.

به نظر می رسد درخواست پاپ مبنی بر ازدواج و بچه دار شدن کاتولیک ها بدان خاطر صورت گرفته است که بواسطه رواج فرهنگ بی بند و باری در غرب و سکوت و حمایت تلویحی کلیسای کاتولیک از آن، میزان پیروان مسیحیت کاتولیک در جهان کاهش چشمگیری یافته است.